Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Tarnowie

Urzędy Miast i Gmin

Powiatu Tarnowskiego

 

RKiSO.5520.7.2020

Tarnów, dnia  11.02.2020 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40
Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/2
Obszar Powiat tarnowski
Ważność (cz. urz.) Od: 2020-02-11 09:35

Do: 2020-02-11 18:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Przebieg

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h z zachodu. Przejściowo do godziny 13 mogą wystąpić krótkotrwałe porywy do 100km/h związane z frontem atmosferycznym.

Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk Piotr Ramza
Godzina i data wydania 2020-02-11 09:33

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym  Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie.

 

tel.:   (14)  68-83-331,

tel. po godz. 15.30:  (14)  68-83-330

fax.:  (14)  68-83-332,

czk@powiat.tarnow.pl

Sporządził:

 

 Michał Boruch