Powiatowe  Centrum  Zarządzania

Kryzysowego

            Urzędy Miast i Gmin

                                                                                                          Powiatu Tarnowskiego                 

 

RKiSO.5520.26.2019                                                            Tarnów, dnia  13.06.2019 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 106
Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/2
Obszar Powiat tarnowski
Ważność (cz. urz.) Od: 2019-06-13 12:00

Do: 2019-06-16 20:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Bartłomiej Pietras
Godzina i data wydania 2019-06-12 17:12
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym  Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie.

 

tel.:   (14)  68-83-331,

tel. po godz. 15.30:  (14)  68-83-330

fax.:  (14)  68-83-332,

czk@powiat.tarnow.pl

Sporządził:

     Michał Boruch