We wtorek 20 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy kadencji 2018- 2023. W trakcie obrad Wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła oraz Radni złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali zaświadczenia o wyborze.

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Ryszard Witek a jego zastępcami Pani Monika Tomala oraz Pan Marian Madej.

Gratulujemy Radzie Gminy i Wójtowi, oraz życzymy wszystkim wielu sukcesów i satysfakcji z realizacji przyjętych zadań i obowiązków na rzecz Gminy Lisia Góra.