Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Planowanie przestrzenne

 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lisia Góra wraz z oddziaływaniem na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisia Góra o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisia Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Wójta Gminy Lisia Góra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka przyjętego Uchwałą Nr VI/96/2007 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 kwietnia 2007 r. z późn. zm. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisia Góra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisia Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Lisia Góra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawęzów w gminie Lisia Góra.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisia Góra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawęzów w gminie Lisia Góra.
Informacje dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pawęzów

Uchwała Nr XIII/184/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka
Rysunek zmiany planu 1:2000 (pdf) – Brzozówka

Rysunek zmiany planu 1:2000 (jpg) – Brzozówka

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LISIA GÓRA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka

Ogłoszenie Wójta Gminy Lisia Góra o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lisia Góra

Studium wersja JPG – 23 MB

Do pobrania:

 

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lisia Góra (wersja pdf)  >>tutaj<<

2. Uchwała

3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – tekst

4. Uwarunkowania – tekst

5. Elektroenergetyka i gazownictwo

6. Stan zagospodarowania i użytkowania terenow

7. Wartości przyrodniczo-kulturowe

8. Wodociagi i kanalizacja

9. Wykaz uwag

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka.

Tekst uchwały opublikowany w Dz.U.W.M. nr 396 poz.2617 z dnia 31.05.2007 >>Pobierz plik<<
Wniosek o Wydanie Wypisu i Wyrysu z Planu Zagospodarowania Przestrzennego>>Pobierz plik w formacie PDF<<

Uwaga – mapa jest interaktywna. Po kliknięciu na wybrany obszar szczegółowa mapka ukaże się w nowym oknie!

 

Mapa z nazwami ulic miejscowości Brzozówka

Uchwała o nadaniu nazw ulic w miejscowości brzozówka >>Pobierz plik<<

UWAGA mapa miejscowości Brzozówka z nazwami ulic


Pobierz plik

 

Mapa miejscowości Lisia Góra z nazwami ulic.

Copyrights © 2022 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top