Wójt Arkadiusz Mikuła podpisał umowę z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej przy drodze gminnej „do szkoły” w Nowych Żukowicach. Wykonawcą robót jest firma BRUK-TRANS Józef Pinas.