W dniu 9.10.2018r w budynku Urzędu Gminy w Lisiej Górze podpisana została umowa na wykonanie zadania pn : „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1371K w miejscowości  Stare Żukowice – ETAP I”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Tarnowskiego.

W ramach zadania wykonane zostaną: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki, nawierzchnia chodnika, zjazdy, elementy odwodnienia drogi.