W dniu 26 sierpnia 2019 roku w budynku Urzędu Gminy w Lisiej Górze podpisano umowę na realizację zadania pn „Przebudowa dróg transportu rolnego w miejscowości Lisia Góra”:

W ramach zadania zostanie wykonana:

  1. Przebudowa drogi transportu rolnego  działka nr 845/4, 845/1 w miejscowości Lisia Góra
  2. Przebudowa drogi transportu rolnego – działka nr 2542/2 w miejscowości Lisia Góra

Zakres obejmuje min. wykonanie nawierzchni z mieszanek bitumicznych.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Staszowie, przy ul. Rakowskiej 40, 28-200 Staszów