Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Podsumowanie projektu – finał konkursu „Biznesplan mojej firmy”

W drugim dniu podsumowania rezultatów projektu odbył się finał konkursów zespołowych: „Biznesplan mojej firmyi Konkursu na Najciekawszy Reportaż „Firmy Gminy Lisia Góra”.

Celem Konkursu „Biznesplan mojej firmy było kształtowanie przez gimnazjalistów Gminy Lisia Góra umiejętności z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia biznesplanu wirtualnej firmy, która ma szanse działania na rynku lokalnym (regionalnym).

Gminna Komisja Konkursowa BMF w składzie:

przewodnicząca – mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – F.H.U.P „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie,

członek – mgr Janusz Żak – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie,

członek – mgr Tomasz Wroński – F.H.U.P „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie,

członek – mgr Monika Świątek – Urząd Gminy Lisia Góra,

członek – mgr Kinga Miłoś – Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach,

członek – mgr Elżbieta Tokarczyk – Szkoła Podstawowa  im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze,

członek – mgr Adam Zawadzki – Zespół Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce,

oceniła najwyżej prezentacje biznesplanów wirtualnych firm opracowanych przez zespoły uczennic ze Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach (I i II miejsce) oraz ze Szkoły Podstawowej w Nowej Jastrząbce (III miejsce).

Miejsce w konkursie BMF

Tytuł pracy konkursowej/biznesplanu Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa szkoły i miejscowość

1. Firma: Dom spokojnej starości „Szczęśliwy zakątek” Sylwia Kuta,

Angelika Witek,

Weronika Kozioł

Grażyna Armatys Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach
2. Firma: „Hau House” – więcej niż schronisko Martyna Drwal,

Weronika Adamczyk,

Natalia Kolak

Grażyna Armatys Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach
3. Szkoła tańca „GOLD Dance Studio” Klaudia Cichoń, Magdalena Madej,

Marcelina Tęcza

Adam Zawadzki

Dawid Sutkowski

Zespół Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce

Biznesplany wirtualnych firm nagrodzonych na Konkursie BMF obowiązkowo zawierały: streszczenie, opis firmy, plan marketingowy, plan organizacyjny, harmonogram realizacji przedsięwzięcia, analizę ryzyka, plan finansowy. Dodatkowymi elementami pracy konkursowej był punkt opisujący, w jaki sposób można uzyskać dla danej firmy pieniądze na start oraz opracowane logo własnej firmy.

Laureatki Grand Prix w Konkursie „Biznesplan mojej firmy” zostały nagrodzone tabletami, zaś pozostałe zespoły uczniowskie występujące w finale – słuchawkami przewodowymi.

Oprócz konkursu „Biznesplan mojej firmy”, w którym prezentacje biznesplanów wirtualnych firm oceniała Gminna Komisja Konkursowa BMF, odbył się także konkurs, w którym zgromadzeni na uroczystości uczniowie głosowali na Nagrody Publiczności dla dwóch zespołów w formie zestawu słodyczy.

Komisja Konkursowa Nagrody Publiczności finału konkursu BMF w składzie:

przewodnicząca – mgr inż. Bogumiła Surowiec – F.H.U.P „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie,

członek –Krzysztof Płaneta – F.H.U.P „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie,

członek – mgr Natalia Stawarz – F.H.U.P „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie,

przeprowadziła konkurs na Nagrodę Publiczności.

Największą liczbę głosów zdobyły dwa zespoły uczniów ze Szkoły Podstawowej  im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze.

Miejsce w konkursie BMF Nagroda Publiczności Tytuł pracy konkursowej/

biznesplanu

Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa szkoły i miejscowość
1. Siłownia „Extreme Sport” Maksymilian Woynarowski,

Marcin Kubisztal,

Tomasz Pacura

Agata Rynkal Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze
2. Firma produkcyjno-handlowa BEENATURAL Agnieszka Żołądź,

Izabela Taraszka,

Alicja Merchut

Agata Rynkal Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze

Prezentacje biznesplanów wirtualnych firm uczniów występujących w finale Konkursu „Biznesplan mojej firmy” są zamieszczone poniżej.

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top