Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Podsumowanie projektu – finał konkursu „Moje e-portfolio”

W dniach 19 marca i 20 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze odbyło się podsumowanie projektu „Przyszły przedsiębiorca z gminy Lisia Góra” z udziałem władz gminy: pana Arkadiusza Mikuły Wójta Gminy Lisia Góra i pana Piotra Miotły –Zastępcy Wójta Gminy Lisia Góra oraz zaproszonych gości. Podsumowanie to zrealizowane było w formie konkursów tematycznie związanych z projektem: „Moje e-portfolio”, „Biznesplan mojej firmy” i Konkursu na Najciekawszy Reportaż „Firmy Gminy Lisia Góra”. Uczestnikami tych konkursów byli uczniowie uczestniczący w projekcie „Przyszły przedsiębiorca z gminy Lisia Góra”.

Pierwszego dnia podsumowania rezultatów projektu 12 uczniów, których e-portfolia zostały zarekomendowane przez szkolne komisje konkursowe do 2. etapu konkursu „Moje e-portfolio”, prezentowało swoje „E-portfolio gimnazjalisty”. Celem powyższego konkursu indywidualnego było kształtowanie u gimnazjalistów gminy Lisia Góra umiejętności z zakresu tworzenia własnego e-portfolio.

Gminna Komisja Konkursowa MEP w składzie:

przewodnicząca – mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – F.H.U.P „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie,

członek – Dominika Czyszczoń Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie,

członek – mgr Tomasz Wroński – F.H.U.P „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie,

członek – mgr inż. Rafał Nowak – Urząd Gminy Lisia Góra,

członek – mgr Katarzyna Maślanka – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Zaczarniu, 

członek – mgr Grażyna Armatys – Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach,

członek – mgr Joanna Woźniczka – Szkoła Podstawowa  im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze,

członek – mgr Ewa Lach-Noga – Zespół Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce,

oceniła najwyżej prezentacje e-portfolio uczennic: Gabrieli Brożek ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze  (I miejsce), Faustyny Malec ze Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach  (II miejsce) i Martyny Drwal ze Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach (III miejsce).

Wszystkie e-portfolia zostały wykonane zgodnie z założeniami aplikacji internetowej MAHARA (bardzo popularnej w USA i w krajach tzw. starej UE) i zawierały obowiązkowo: List motywacyjny, CV, Dziennik, zaś dodatkowo Plany i Grupy.

Laureatka 1. miejsca w Konkursie „Moje e-portfolio” została nagrodzona tabletem, laureatka 2. miejsca otrzymała pamięć przenośną, zaś laureatka 3. miejsca – kalkulator graficzny. Nagrodami dla pozostałych 9 finalistów konkursu były słuchawki przewodowe.

Miejsce w konkursie MEP Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa szkoły i miejscowość
1. Gabriela Brożek Joanna Woźniczka,

Katarzyna Kornaus

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze
2. Faustyna Malec Kinga Miłoś Szkoła Podstawowa  w Starych Żukowicach
3. Martyna Drwal Grażyna Armatys Szkoła Podstawowa  w Starych Żukowicach

Prezentacje e-portfolio uczniów występujących w finale Konkursu „Moje e-portfolio” są zamieszczone poniżej.

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top