W imieniu Przewodniczącej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” przekazuję podziękowania na ręce Wójta oraz przewodniczącego Rady Gminy

Jagoda Mazurkiewicz
Biuro Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”