Wójt Gminy Arkadiusz Mikuła podpisał umowę na budowę drogi gminnej nr 203745K; Rozbudowę drogi gminnej nr 203706K (ul. Południowa); Budowę skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi krajowej nr 73 (km 122+750); Budowę skrzyżowania projektowanej drogi gminnej nr 203745K z drogą gminną nr 203706K (ul. Południowa); Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 203706K (ul. Południowa) z drogą wojewódzką nr 984 (ul. Jaracza – km 0+270, odc. 010); Budowę odwodnienia wraz z odprowadzeniem wód do rowu melioracji wodnych szczegółowych „Rów nr 7a” oraz przebudowę infrastruktury technicznej w m. Lisia Góra  z firmą EUROVIA POLSKA POLSKA S.A  z/s 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5.

Przypomnijmy, iż na tą inwestycje Gmina Lisia Góra otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5 930 938,00 zł.