Z początkiem nowego roku szkolnego nasze Przedszkola oraz Gminny Żłobek w Lisiej Górze otrzymały oczyszczacze powietrza. Urządzenia te zostały przekazane nieodpłatnie dzięki podpisanej umowie darowizny między Wójtem Gminy Lisia Góra a Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków LIFE Unii Europejskiej.

Przekazane urządzenia z pewnością pozwolą na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach, w których będą przebywać najmłodsi.

Dzięki zorganizowanym  uroczystym akcjom ekologicznym w przedszkolu w Starych Żukowicach oraz w Lisiej Górze przedszkolaki mieli okazję dowiedzieć się jak ważna jest dla nas wszystkich jakość powietrza.

W ramach uroczystości przedstawiono inscenizacje ekologiczne oraz rewię mody ekologicznej.