Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021 – DOFINANSOWANO Z FUNDUSZU PRACY

 

 

Gmina Lisia Góra zawarła w grudniu 2021 r. umowę ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim przyznającą środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2000 zł.

Celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program zakłada dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny. Całkowita wartość zadania 48 873,40 zł.

Copyrights © 2022 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top