Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Program wymiany pieców w gminie Lisia Góra

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020., pn: „Redukcja emisji CO2 w Gminie Lisia Góra poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe)”, Oś 4 priorytetowa: Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.

Beneficjentem projektu jest Gmina Lisia Góra.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 216 560,00 zł.

Kwota dofinansowania: 2 183 008,00 zł

Termin realizacji: 2017 r.- 2020 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań. Celem realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gminy Lisia Góra poprzez wymianę 153 przestarzałych kotłów.

Projekt jest skierowany do indywidualnych gospodarstw na terenie Gminy Lisia Góra.

Copyrights © 2022 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top