W dniu 28 maja w tarnowskim Ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie promes Małopolskie Remizy 2019. Gmina Lisia Góra dostała  dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 48 000 zł na realizację prac remontowo-budowlanych w remizie OSP w Lisiej Górze. Na rozbudowę remizy wpłynęła m.in.  konieczność garażowania samochodu bojowego – cysterny. Prace budowlane zaplanowane do wykonania dotyczą części operacyjno-technicznej budynku i są niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP Lisia Góra.