W związku ze zwiększonym poborem wody oraz panującymi wysokimi temperaturami zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy Lisia Góra o racjonalne korzystanie z wody. Utrzymujący się przez dłuższy okres zwiększony pobór wody może w skrajnym przypadku doprowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę a nawet do jej całkowitego wyłączenia.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców aby w okresie letnim racjonalnie korzystać z wody na cele inne niż socjalno-bytowe tj.:

  1. podlewanie i zraszanie trawników, klombów, ogrodów warzywnych,
  2. podlewanie upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,
  3. podlewanie folii i szklarni ogrodowych,
  4. napełnianie basenów,
  5. mycie pojazdów itp.