Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami

Od 20.11.2017 r. do 20.12.2017 r. 120 gimnazjalistów biorących udział w projekcie „Przyszły przedsiębiorca z gminy Lisia Góra” uczestniczyło w dwóch blokach dodatkowych 15- godzinnych zajęć na następujące tematy:

Zajęcia powyższe przeprowadzone zostały w 7 grupach projektowych:

Podczas zajęć bloku 1. uczniowie nabywali umiejętności związane z tworzeniem e-portfolio swojej kariery w programie Mahara. Zapoznawali się także z możliwościami planowania, dokumentowania oraz publikowania w sieci swoich postępów i osiągnięć edukacyjnych, jakie daje aplikacja Mahara.

Zajęcia bloku 2. miały na celu rozbudzanie i kształtowanie u uczniów gimnazjum postaw oraz działań przedsiębiorczych m.in. poprzez przygotowywanie uczniów do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W trakcie zajęć została wykorzystana gra symulacyjna „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota”.

 

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top