Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

PSZOK – Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Na terenie Gminnej Spółki Komunalnej w Lisiej Górze ul. Rolnicza 39 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy  działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Godziny otwarcia PSZOK :

poniedziałek w godzinach od 800 do 1200

wtorek  w godzinach od 1000 do  1400

środa – nieczynne

czwartek w godzinach od 1000 do  1400

piątek w godzinach 800 do  1200

sobota w godzinach 800 do  1200

Interesanci wpuszczani są pojedynczo przez upoważnionego pracownika,należy oczekiwać przed bramą i stosować dystans społeczny.

W miejscu tym można oddać nieodpłatnie  następujące odpady:

Uwaga!

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

W przypadku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych itp. odbiór należy  uzgodnić telefonicznie

14 6784102 wew. 23.

Szczegółowe informacje o harmonogramie odbioru odpadów oraz innych problemach związanych z realizacją „ustawy śmieciowej” na terenie Gminy Lisia Góra, można uzyskać pod nr telefonu 14 6784 678 wew. 117.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top