Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Rodzina 500 plus

Na terenie gminy Lisia Góra  program „Rodzina 500 +” będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Rokiem kalendarzowym, z którego będzie brany dochód pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na  okres trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. jest rok 2016.

Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 146784678 wew. 128

  1. Wniosek o świadczenie wychowawcze
  2. Załącznik do wniosku o świadczenie wychowawcze
  3. Oświadczenie o gospodarstwie rolnym
Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top