Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Rodzinny Dom Pomocy „Pogodna Jesień”

Aktualności
Archiwum aktualności

 

 

Rodzinny Dom Pomocy „Pogodna Jesień” ul. Sucharskiego 3A, 33-140 Lisia Góra.
Kontakt: Tel. 783-783-420 ( od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 )
Rodzinny dom pomocy w Lisiej Górze stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych, przeznaczonych dla osób starszych, które mają problemy z samodzielną egzystencją, a nie wymagają jeszcze umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Atutem rodzinnego domu pomocy jest fakt, iż jest on przeznaczony dla nie więcej niż ośmiu osób i nie przybiera formy instytucji. Dzięki temu tworzy klimat i atmosferę domowego ogniska, zapewniając kontakt ze środowiskiem oraz bliskość rodziny i przyjaciół.
Dom zapewnia miejsce pobytu, wyżywienie oraz utrzymywanie czystości. Usługi opiekuńcze obejmują udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych:
Warunki bytowe: budynek bez barier architektonicznych, pokoje dwu i jedno osobowe usytuowane na parterze. Pokoje wyposażone w łóżka, szafy, szafki nocne, krzesła i stół. Każdy pokój posiada kącik sanitarny (umywalka, szafka z lustrem). Łazienka i toaleta przypada na 4 osoby wyposażona w uchwyty ułatwiające korzystanie. Kuchnia wyposażona w meble i sprzęt AGD. Ponadto w RDP jest pokój gościnny, jadalnia, dyżurka opiekuna, pokój do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza. Dostępność do drobnych posiłków i napoi w ciągu dnia. Możliwość spożywania posiłków w pokojach w razie potrzeby karmienie.
Osoba, która wymaga całodobowych usług bytowych i opiekuńczych, jest kierowana na pobyt stały lub okresowy do rodzinnego domu pomocy na swój wniosek lub za swoją zgodą, na wiosek opiekuna prawnego.
Ustalając odpłatność od osoby przebywającej w rodzinnym domu pomocy, należy stosować zasady określone w art. 61 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Wysokość miesięcznej odpłatności, przekazywana osobie prowadzącej rodzinny dom pomocy, jest określona w decyzji w sprawie skierowania do takiego domu.
Obecnie koszt pobytu w RDP wynosi:
Copyrights © 2022 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top