Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze zakończył wydawanie żywności w ramach podpisanej umowy z Bankiem Żywności w Krakowie. Łącznie w 4 dostawach wydano 78 ton żywności, z której skorzystało 1340 osób. Wydawanie żywności poprzedzone było warsztatami prowadzonymi przez dietetyków z zakresu propagowania zdrowego odżywiania przy wykorzystaniu żywności z Banku Żywności, edukacji ekonomicznej, reklamując zdrowe posiłki przy niewielkich kosztach. Panie podczas warsztatów przygotowywały posiłki pod okiem Wójta Arkadiusza Mikuły.

Następne dostawy żywności będą jesienią. Dystrybucję żywności przez cały okres Programu prowadzili pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Programu tj. pracownikom socjalnym, Straży Pożarnej w Lisiej Górze za udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc w przyjęciu dostaw do magazynu, lokalnym  przedsiębiorcom – szczególne podziękowania dla Firmy Bruk-Trans z Lisiej Góry, która przez cały czas trwania programu nieodpłatnie wykonuje usługę wózkiem widłowym rozładowując żywność do magazynu, Firmie Handlowo-Usługowej Anpol z Lisiej Góry, Firmie Elmar ze Śmigna oraz wszystkim osobom, które w ramach wolontariatu pomagały wydawać żywność w poszczególnych sołectwach.