Szanowni Mieszkańcy,

Rusza nabór wniosków do nowego programu wsparcia najzdolniejszych uczniów i studentów z Małopolski. Zarząd województwa małopolskiego zdecydował o uruchomieniu Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego, w którym do rozdysponowania będzie 850 tys. złotych.

Program stypendialny adresowany jest do uczniów i studentów, którzy osiągają nie tylko sukcesy w nauce, ale również w prestiżowych zawodach sportowych czy konkursach artystycznych.

W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 r. będą przyznawane stypendia:
1. dla uczniów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:
– za szczególne osiągnięcia artystyczne,
– za szczególne osiągnięcia sportowe,
– za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych.

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi
a) w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutto
b) w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425,00 zł brutto;
c) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowej (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto.

2. dla studentów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:
– za szczególne osiągnięcia artystyczne,
– za szczególne osiągnięcia sportowe,
– za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,
– za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),
– na naukę nowożytnego języka obcego,
– stażowe,
– na naukę języka polskiego (dla studentów, legitymujący się obywatelstwem innych państw, którzy wybrali jako miejsce zamieszkania Małopolskę).

Szczegółowe informacje TUTAJ(odnośnik na samym koncu)

Dokumenty należy składać w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.

Dokumenty związane z naborem można wnosić:

1) osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00:

w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:

  • Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30, pokój 2-73.

2) pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, chyba że dokumenty zostały nadane w placówce operatora publicznego, wówczas o jego dochowaniu decyduje data stempla pocztowego.

TUTAJ -> https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny