Ostatnia sesja Rady Gminy Lisia Góra rozpoczęła się od uroczystego ślubowania nowej Radnej z miejscowości Pawęzów p. Joanny Jagieła, która zastąpiła p. Jacka Niedojadło – długoletniego Radnego oraz zastępcę przewodniczącego Rady Gminy w Lisiej Górze, który zrezygnował z ww. funkcji. Nowej Radnej gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.