Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Sołectwo Brzozówka

brzozowka1

Powierzchnia wsi: 3,79 km kw.
Ludność: 1372 osób  – stan na 31.12.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołtys: Zofia Zych zam. Brzozówka ul. Okrężna 21
tel. 695-914-562
mail: zzych@lisiagora.pl
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony WWW

 

 Rada sołecka:

  1. BURDA LIDIA
  2. GŁÓWCZYK ARTUR
  3. KORNAUS MICHAŁ
  4. MOSKAL MARCIN

 

Pierwsze zapiski o Brzozówce znaleziono w Rejestrze Poborowym w 1591roku. Teren ten w dobrach Tarnowskich występuje jako Brzezie sen Brzezyny.W inwentarzach Hrabstwa tarnowskiego z XVI wieku pojawia sięBrzozówka wśród osad powstałych na łęgowach nisko położonych i po karczunku, jako część Woli Lisiogórskiej-obecnie Zaczarnia.
Na obecnym obszarze Brzozówki w XIX wieku było około 30 domów i 140 mieszkańców. Najstarszym obiektem w Brzozówce jest kapliczka z około 1850 roku wybudowana jako votum za oddalenie epidemi cholery, a fundowana przez Sanguszków.Należy przypomnieć tutaj że ród Sanguszków wywodzi się od Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda. Miał on dwunstu synów, był dwukrotnie żonaty. Jego najmłodszy syn Fedor zapoczątkował ród Sanguszków. Fedor był przyrodnim bratem Waładysława Jagieły i zmarł kilkanaście lat przed bitwa pod Grunwaldem. Budową kapliczki w Brzozówce zajęła sie księżna Izabela Sanguszko z Lubomirskich.Ona rówież ofiarowała barokowy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVIII wieku pochodzący z Litwy lub Ukrainy,malowany w/g techniki malarstwa wschodniego.Wizerunek przytulonego do Matki Dzieciątka znany z ikony Włodzimierskiej w kompozycji używanej na wschodzie zwanej umiijeniem”.Obraz  odrazu stał się obiektem kultu ludności.Miejscowi dziękowali tu za ustąpienie epidemi cholery, modlili się za ocalenie wzajemne od agresorów i oswobodzicieli.Tu zanoszono swoje troski i radości do dzisiaj, pielęgnując opowieści o wydarzeniach za sprawą tego obrazu.
Około 1920 roku kapliczkę powiększono i dobdowano dzwonnicę w celu umożliwienia odprawianianabożeństw.
Obecnie odprawia sie tu nabożeństwa majowe i czerwcowe i odmawia różaniec w październiku.
Brzozówka jako samodzielne sołectwo powstała w 1984 roku z części terenów wsi Zaczarnie, Lisia Góra, Pawęzów oraz Śmigną. Gazyfikacja i budowa wodociągu w latach 1981-1983 zjednoczyła miejscową ludność doprowadzając do powołania wsi.Liczyła ona wtedy 783 mieszkańców i 166 gospodarstw domowych z okazałą Szkołą podstawową. W roku 1990 społecznie wykonano telefonizację. Równocześnie ludność przystąpiła do budowy kościoła, który poświecono w 1995 roku.W roku 2000 powstała w Brzozówce samodzielna jednostka Ochotniczej Starzy Pożarniczej.
Obecnie Brzozówka liczy 1140 mieszkańców ma pełną infrastrukturę jest wsią nowoczesną z dumnymi swych osiągnięć mieszkańcami. Jest modnym terenem przy granicy Tarnowa pod budownictwo jednorodzinne i przemysłowe.
Opracował
Zbigniew Misiaszek
Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top