Ryszard Witek – sołtys sołectwa Kobierzyn został nominowany do tytułu Sołtysa Roku 2018 r. Uroczyste rozdanie nagród i odznaczeń odbyło się podczas XX Powiatowych Dożynek w Zakliczynie.

Ryszard Witek funkcję Sołtysa sołectwa Kobierzyn pełni od 4 lat. Jako przedstawiciel lokalnej społeczności jest w pełni zaangażowany w pracę mającą na celu dobro miejscowości Kobierzyn i jego mieszkańców. Efektywna współpraca jest wynikiem jego dyspozycyjności i otwartości na bieżące potrzeby. Potrafi niwelować powstające konflikty między mieszkańcami, a także poświęca swój prywatny czas, często kosztem własnej rodziny i pracy zawodowej. Wzorowo potrafi współpracować z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami, dodatkowo działa na rzecz integracji między mieszkańcami poprzez organizację pikników i festynów. W obecnej kadencji przyczynił się do rozbudowy szkoły o oddział przedszkolny oraz remizy strażackiej. Nieustannie dba o zapewnienie bezpieczeństwa całej społeczności poprzez budowę dróg i chodników, jak również perspektywiczny rozwój sołectwa Kobierzyn.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

fot. Michał Papuga