SZANOWNI PAŃSTWO, DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, OPIEKUNOWIE, ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO PODJĘCIA

 

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH

 

W ROKU AKADEMICKIM: 2019 / 2020

 

ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE PRZYJMUJEMY na bieżąco 

ZAJĘCIA PROWADZIMY:

 • KRAKÓW- GODN ul. Bronowicka 73, 
 • RZESZÓW- Hotel HETMAN ul. Langiewicza 29,
 • Oraz Innych miastach, przy  zgłoszeniu  grupy  ok.  20  osób  studia  podyplomowe realizujemy  w  miejscu zleceniodawcy ( teren całej Polski), przy zapewnieniu sali wykładowej –  bonifikata do 10% 

KIERUNKI KWALIFIKACYJNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

1. INEGRACJA SENSORYCZNA – nowość !!!  REALIZACJA od maja 2019 r.

–   Program studiów obejmuje 350 godzin

–   Cena za całość kształcenia – 4 200,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

 2. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM
I ZESPOŁEM ASPERGERA, REALIZACJA od maja 2019 r.

–   Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 120 godzin praktyk

 –   Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

3. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE, HOTELARSTWIE I GASTRONOMII

  Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 120 godzin praktyk

–   Cena za całość kształcenia  – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach)

4. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

–   Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 60 godzin praktyk

–   Cena za całość kształcenia  – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach)

 5. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

  Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 60 godzin praktyk

  Cena za całość kształcenia  – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

 6. DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU

 • Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

 7. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

–   Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 150 godzin praktyk

–    Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

 8. GERONTOLOGIA Z ELEMENTAMI GERIATRII I PSYCHOLOGII STARZENIA SIĘ

 • Program studiów obejmuje 210 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 1 890,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

9. PEDAGOGIKA LECZNICZA

–   Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 120 godzin praktyk

–   Cena za całość kształcenia – 2 970,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

10. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

 • Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

 11. SURDOPEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 460,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

12. TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII

 • Program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 900,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

13. TYFLOPEDAGOGIKA  Z  ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 500,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

14. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z ELEMENTAMI WDROŻENIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

 • Program studiów obejmuje 290 godzin w tym 40 godzin praktyki kierowniczej
 • Cena za całość kształcenia – 2 100,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

15. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 150 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

 16. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 900,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

 17. NEUROPEDAGOGIKA

 • Program studiów obejmuje 320 godzin ( w tym 60 godzin w formie e- learing )
 • Cena za całość kształcenia – 2 800,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

18. OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 2 500,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

19. DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 3 100,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

 20. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

– Program studiów obejmuje 220 godzin ( dwa semestry )

– Cena za całość kształcenia – 1 800,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Serdecznie zapraszamy do przeprowadzenia w/w zajęć i innych na terenie całej Polski

Nauczycieli Akademickich, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Nauczycieli, Prawników, Psychologów, Terapeutów, Pielęgniarki, Lekarzy, Pedagogów  Specjalnych, Doradców Metodycznych, Doradców Zawodowych, Pedagogów Szkolnych, Ekspertów, Edukatorów, Pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Specjalistów w dziedzinie Hotelarstwa, Turystyki, Gastronomii i innych zawodach

 • Zainteresowanych prosimy o przesłanie aktualnego CV

PILNIE WYNAJMIEMY SALE WYKŁADOWE / LEKCYJNE Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM MULTIMEDIALNYM na 30 – 40 osób

ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE PRZYJMUJEMY NA BIEŻĄCO

– za pośrednictwem strony internetowej: www.gce.krakow.pl ,

Zakładka -STUDIA PODYPLOMOWE

– w siedzibie Galicyjskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

 1. Bronowicka 73, 30- 091 Kraków ,

adres e mail: gce@gce.krakow.plgodn@gce.krakow.pl

Szczegółowe informację udzielane są pod numerem telefonu:

12 637 09 04, sekretariat: 12 638 47 92 , 730 039 431, 516 011 002

WAŻNE INFORMACJE

 • Absolwenci GODN (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, GRANTY ), otrzymują rabat do 20%,
 • Przy  zgłoszeniu  grupy  ok.  20  osób  studia  podyplomowe realizujemy
  w  miejscu zleceniodawcy ( teren całej Polski) przy zapewnieniu sali wykładowej, bonifikata do
  10% ,
 • Możliwość dofinansowania do opłat ( czesnego ) za studia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminy, Możliwość finansowania kosztów studiów podyplomowych dla bezrobotnych przez Powiatowe Urzędy Pracy Podstawa prawna: art. 42a i art. 43 ustawy z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193 ze zm.)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli współpracuje z: 

 1. Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 2. Wyższa Szkoła Biznesu

 Nacional – Louis Universytety w Nowym Sączu