Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu była organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „W hołdzie Orlętom – ukochanym dzieciom swojego miasta”. Zadanie konkursowe polegało na wyrażeniu w dowolnej formie literackiej (wiersz, list, opowiadanie, kartka z pamietnika) swoich refleksji na temat małych obrońców Lwowa. Reprezentanci naszej szkoły wykazali się ogromną wrażliwością i kreatywnością opisując i interpretując te ważne w historii Polski wydarzenia. Jury doceniło ich talent i zaangażowanie przyznając wysokie lokaty.  I miejsce dla Mileny Bukało w kategorii proza oraz wyróżnienie dla Oliwii Wijas w kategorii poezja.

Patronat nad konkursem objął Opolski Kurator Oświaty.

Opiekunem uczennic była nauczycielka Katarzyna Hobler