W związku z pojawieniem się na terenie naszej gminy pierwszego przypadku Covid-19, jesteśmy zmuszeni ograniczyć wizyty petentów w Urzędzie Gminy. Wszystkie sprawy urzędowe można załatwić telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do okienka kasowego jak również w sprawach pilnych petenci są wpuszczani POJEDYNCZO z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Adres e-mail do kontaktu z Urzędem Gminy w Lisiej Górze:  ug@lisiagora.pl

 

Nr telefonów: 146784-678, 146784-886

 

USC(zgony, śluby, dowody osobiste)- 146784-563

 

Numery wewnętrzne:

111 – Sekretariat

100 – Dziennik Podawczy

119 – Podatki

121 – Ewidencja Ludności

117 – Gospodarka Odpadami, Rolnictwo

123, 124 – Budownictwo

114 – Księgowość

132 – Płace

122 – Skarbnik

125 – CEIDG

118 – Oświata

116 – Dotacje unijne

128 – 500+

120 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

115 – Świadczenia Rodzinne