Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Szkolenie dla nauczycieli „E-portfolio bliżej nauczyciela i ucznia”

W dniu 11 października 2017 r. w Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze odbyło się kolejne szkolenie na temat: „E-portfolio bliżej nauczyciela i ucznia”, w którym uczestniczyli nauczyciele 4 gimnazjów biorących udział w projekcie „Przyszły przedsiębiorca z gminy Lisia Góra”.

Tym razem zajęcia dla nauczycieli prowadziła pani Maria Krogulec-Sobowiec ekspert w zakresie kształcenia reprezentująca Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie. Celem powyższego szkolenia było ukazanie e-portfolio jako nowoczesnej i przyszłościowej metody budowania swojego wizerunku na rynku pracy i dla rynku pracy (również jako przyszłego przedsiębiorcy).

Nauczyciele zapoznali się z różnymi sposobami określania oraz wykorzystywania e-portfolio w Europie i na świecie, m.in. z podejściem do tego zagadnienia przez Hellen Barrett światowego autorytetu dotyczącego budowania portfolia i e-portfolia. Według niej e-portfolio można zdefiniować jako celowy zbiór prac ucznia (lub nauczyciela), które ilustrują starania, postępy i osiągnięcia w jednej lub wielu dziedzinach na przestrzeni czasu. Elektroniczne portfolio wykorzystuje technologie cyfrowe, umożliwiając użytkownikowi zbieranie i organizowanie artefaktów (elementów portfolio) w różnych formatach (dźwięk, obraz, grafika, tekst).

Podczas wykładu konwersatoryjnego wspomaganego prezentacją multimedialną poruszane były również następujące zagadnienia:

Prezentacja – Szkolenie dla nauczycieli „E-portfolio bliżej nauczyciela i ucznia”

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top