Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Szkolenie dla nauczycieli „Planowanie zajęć dla uczniów i opracowywanie do nich scenariuszy”

Dnia 18 października 2017 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli biorących udział w projekcie „Przyszły przedsiębiorca z gminy Lisia Góra”, na którym zostały szczegółowo omówione i zaplanowane w poszczególnych szkołach zajęcia dodatkowe dla uczniów. Trenerkami prowadzącymi to szkolenie były panie: Bogumiła Surowiec i Maria Krogulec-Sobowiec reprezentujące Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie.

Zaproponowany układ scenariusza był dokładnie przeanalizowany przez uczestników szkolenia, a trenerki szczegółowo wyjaśniały poszczególne jego części. Następnie nauczyciele w zespołach szkolnych przystąpili do ćwiczeń praktycznych tworząc szkice przykładowych scenariuszy. Podczas szkolenia jego uczestnicy konsultowali z trenerkami i wyjaśniali na bieżąco wątpliwości związane z opracowywaniem scenariuszy.

Na zakończenie spotkania nauczyciele podzielili się tematyką zajęć, które przeprowadzą ze swoimi uczniami z zakresu podstaw działalności gospodarczej (w tym tworzenia biznesplanu).

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top