Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Szkolenie dla nauczycieli „Tworzenie e-portfolio przyszłego przedsiębiorcy”

Ośmiu nauczycieli (po 2 osoby z każdego gimnazjum) brało udział w 30 godzinnym szkoleniu „Tworzenie e-portfolio przyszłego przedsiębiorcy”. Szkolenie powyższe składało się z dwóch głównych części: tworzenia e-portfolio w oparciu o aplikację Mahara i zapoznania się z ideą stosowania portfolio i e-portfolio w praktyce szkolnej. Nauczyciele spotykali się podczas pierwszej części szkolenia w pracowni komputerowej Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze w dniach:

Wykłady i ćwiczenia praktyczne z zakresu tworzenia e-portfolio z wykorzystaniem aplikacji Mahara prowadziła pani Dominika Czyszczoń – informatyk, która jest współautorką tłumaczenia na język polski tej aplikacji. Nauczyciele poznali podstawowe informacje o Maharze jako narzędziu nie tylko do tworzenia e-portfolio, ale także do komunikowania się społecznościowego ukierunkowanego na swoje osiągnięcia i zainteresowania. Przećwiczyli oni na komputerach tworzenie konta, jego personalizację i ustawienie profilu. Tworzyli również repozytoria artefaktów. Najważniejszym elementem szkolenia było opracowywanie poszczególnych elementów e-portofolio takich jak list motywacyjny i CV wg następujących punktów: wstęp, wykształcenie i zatrudnienie, osiągnięcia, cele i umiejętności, zainteresowania. Uczestnicy szkolenia wykorzystali również inne możliwości aplikacji Mahara, np. tworzenie dzienników (blogów), planów swojego rozwoju osobistego oraz prowadzenie notatek. Nauczyciele skorzystali z opcji społecznościowej „Grupy (utwórz grupę)”, zakładali swoje grupy oraz zarządzali nimi, m.in. wyszukiwali grupy, swoich znajomych, znajdowali użytkowników, członkostwo w instytucji i wątki.

Pani Dominika Czyszczoń cierpliwie tłumaczyła uczestnikom szkolenia poszczególne kroki działania i opcje w aplikacji Mahara, a także odpowiadała na pytania nauczycieli.

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top