10 października 2019 roku dyrektorzy szkół z Pawęzowa, Bożena Świętek, i Starych Żukowic, Zbigniew Kuta, odebrali w  Urzędzie Marszałkowskim  z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki i Tomasza Tomali, szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury, nagrody dla zwycięzców konkursu #OSE wyzwanie.

Zwycięskie laury to efekt zaangażowania zespołów uczniowsko-nauczycielskich, które wykonały pracę plastyczną pt „Smart Szkoła”, dokonały zgłoszenia szkoły do programów OSE Hero oraz zadeklarowały udział w wydarzeniu CodeWeek.

W konkursie wzięło udział 1606 szkół z całej Polski. Nagrodzonych zostało 764. Dla powiatu tarnowskiego przyznano 8 nagród i dwie z nich trafiły do Gminy Lisia Góra.

Nagrodą w konkursie jest pracownia mobilna składająca się z 16 laptopów z punktem dostępowym do internetu o parametrach umożliwiających wykorzystywanie go do procesów dydaktycznych. Uczniowie obydwu szkół będą korzystać z  pracowni już w tym roku szkolnym.

Dostęp do tak szybkiego i bezpiecznego internetu znacznie ułatwi zdobywanie wiedzy i przyczyni się do upowszechnienia e-form kształcenia, rozwijając kompetencje informacyjne, zarówno uczniów, jak i nauczycieli.