W marcu rozpoczęły się bezpłatne zajęcia JUDO dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Lisia Góra prowadzone przez instruktora Roberta Wardzałę.

W ramach zadania blisko 50 uczniów w podziale na grupę młodszą i starszą ma możliwość uczestniczenia w zajęciach nauki elementów judo, BJJ i samoobrony, które zostaną zakończone pokazem dla rodziców.

Głównym walorem judo jest duży nacisk na ćwiczenia ogólnorozwojowe i wszechstronność, poprzez kształtowanie jednocześnie siły, szybkości, wytrzymałości, gibkości, koordynacji ruchowej oraz dyscypliny. Dla młodego, dynamicznie kształtującego się organizmu nie ma nic lepszego. Ruch, poza wspieraniem naturalnego rozwoju dziecka, pełni także funkcję kompensacyjną, niwelując niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, takich jak ciężki plecak z książkami, czy godziny spędzone w pozycji siedzącej.

Dodatkowo treningi umożliwiają dzieciom integrację z rówieśnikami, a także są dobrym sposobem na rozwijanie zainteresowań.