9 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie odbył się turniej charytatywny pod hasłem „Serduszka dla Szymonka”. Zysk z jego organizacji został przekazany na dalsze leczenie i rehabilitację Szymona Mojka, u którego zdiagnozowano czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe, zeza zbieżnego, nierównomierne napięcie mięśniowe oraz małogłowie wtórne. Turniej został zorganizowany z inicjatywy Andrzeja Szczepańskiego – trenera UKS FORTEM PAWĘZÓW. Zawody uświetnił swoją obecnością wójt gminy Lisia Góra – Pan Arkadiusz Mikuła. W turnieju wzięło udział 46 zawodników. Gwiazdą rozgrywek była Katarzyna Galus – zawodniczka klubu ekstraklasy Karpaty Krosno. Wyniki pierwszego dnia rywalizacji przedstawiają się następująco: 1. miejsce  – Katarzyna Galus, 2. miejsce – Andrzej Szczepański, 3. miejsce – Jakub Dychtoń. W drugim dniu  rywalizowali ze sobą mieszkańcy Pawęzowa i członkowie sekcji UKS FORTEM PAWĘZÓW. W kategorii „ grupa początkowa” 1. miejsce zajął Grzegorz Rzepka,  w kategorii klas V- VIII  – na 1. miejscu  uplasował się Oliwier Szczepański, a w kategorii „amator”  triumfował – Leszek Jagieła. Nagrody zostały ufundowane przez darczyńców. Szczególne podziękowania składamy P. Grzegorzowi Winklerowi – za puchary, P. Pawłowi Winklerowi – za statuetki, Drukarni F4 – za dyplomy i certyfikaty udziału oraz rodzicom dzieci z sekcji – za catering. Łącznie udało się zebrać dla Szymona – 3.097,00 złotych.  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tę piękną i szlachetną inicjatywę. Specjalne podziękowania składamy prezesowi klubu UKS FORTEM PAWĘZÓW – p. Wojciechowi Przeklasa.