Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Uchwały Rady Gminy Lisia Góra dotyczące Systemu Gospodarowania Odpadami

UCHWAŁA NR XVII/187/2016 RADY GMINY LISIA GÓRA z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Lisia Góra

Uchwała nr XXI/233/2016 w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra

UCHWAŁA NR XVI/212/2013 RADY GMINY LISIA GÓRA z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne

UCHWAŁA NR XVI/217/2013 RADY GMINY LISIA GÓRA z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki na odpady segregowane służące do zbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XVI/215/2013 RADY GMINY LISIA GÓRA z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XXI/234/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr V/37/2015 RADY GMINY LISIA GÓRA z dnia 31 marca 2015 roku  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik

Uchwała nr XIII/121/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Uchwała nr XII/104/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIV/136/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/215/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XVIII/200/2016 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXI/235/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Copyrights © 2018 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top