18 lutego Gmina Lisia Góra oficjalnie przekazała nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lisiej Górze, gdzie będzie wykorzystywany do przewozu osób z niepełnosprawnosciami z terenu gminy do specjalistycznych placówek edukacyjnych, wychowawczych, medycznych czy innych instytucji. Uroczystego poświęcenia samochodu dokonał Proboszcz Parafii Śmigno ks. Marek Bołoz.

W uroczystości wzięli także udział: Pan Roman Łucarz – Starosta Tarnowski, Pan Edward Kędzierski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Pan Arkadiusz Mikuła – Wójt Gminy.

Na zakup nowego pojazdu Gmina Lisia Góra uzyskała dofinansowanie w wysokości 90 000,00 zł z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Tarnowie w ramach  „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w obszarze D. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosił 136 900,00 zł

Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny samochód 9 miejscowy marki RENAULT TRAFIC wyposażony jest również w najazdy, które umożliwiają zakotwiczenie wózka inwalidzkiego.