Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Urząd Gminy

Herb

Flaga

Pieczęć

Urząd Gminy

33-140 Lisia Góra

ul. 1 Maja 7

NIP: 873-15-23-030,

tel. 14 678-46-78,

tel. 14 678-48-86,

tel. 14 678-43-47,

tel./fax. 14 678-42-49

e-mail: ug@lisiagora.pl

Dane do wystawiania faktur:

Gmina Lisia Góra

33-140 Lisia Góra

ul. 1 Maja 7

NIP: 993-06-58-661

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00 - 17.00

Wtorek - Czwartek: 7.30 - 15.30

Piątek: 7.30 - 14.30


Adres skrytki EPUAP: /mf0380sted/skrytka

Nr rachunku bankowego - iban:

61 85910007 0110 0000 0329 0032

Nazwa Banku: Krakowski Bank Spółdzielczy

Kod SWIFT (BIC):KRSPPLPK

Opłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 31 zł prosimy wpłacać na konto

Nr. 84 8591 0007 0110 0000 0329 0006

Wójt Gminy Lisia Góra

Arkadiusz Mikuła


Przyjmuje strony w poniedziałki w godzinach 8.00-12.00

pokój numer 16

Zastępca Wójta Gminy Lisia Góra

Piotr Miotła


Przyjmuje codziennie w godzinach pracy Urzędu

pokój nr 14 tel. wew. -126

e-mail: p.miotla@lisiagora.pl

Skarbnik Gminy

Monika Świątek


pokój numer 8 tel. wew. - 122

e-mail: skarbnik@lisiagora.pl

Kontakt:

Centrala 14 678-48-86
Sekretariat 14 678-46-78
Faks 14 678-42-49
Ewidencja Ludności 14 678-45-63
Pomoc społeczna 14 678-45-68
Świadczenia Rodzinne 14 678-47-76

Numery wewnętrzne:

Skarbnik - w.122 Kasa - w. 131
Księgowość - w. 114 Oświata przedszkoli - w. 118
Budownictwo - w. 124 Oświata szkół - w. 118
Ewidencja ludności - w.121 Rolnictwo - w. 117
Gospodarka nieruchomościami - w. 123 Podatki - w. 119
Zamówienia publiczne - w. 124 USC - w. 121
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Pokój nr Stanowisko Imię i nazwisko tel. e-mail
11 Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Anna Stańczyk wew. 121
bezpośredni: 146784-563
anna.stanczyk@lisiagora.pl
19 Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych Ewelina Stańczyk-Armatys wew. 130 ewelina.armatys@lisiagora.pl
18 Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy Barbara Gawron wew. 118 barbara.gawron@lisiagora.pl
15 Sekretariat Justyna Gancarz wew. 111 ug@lisiagora.pl
Referat finansowy

Kierownik Referatu: Monika Świątek - Skarbnik Gminy
wew. 122, mail: skarbnik@lisiagora.pl

Pokój nr Stanowisko Imię i nazwisko tel. e-mail
9 Stanowisko ds. księgowości budżetowej Kocoł Grażyna wew. 114 gkocol@lisiagora.pl
9 Stanowisko ds. księgowości budżetowej Mariola Ostręga wew. 114 mostrega@lisiagora.pl
9 Stanowisko ds. księgowości budżetowej Renata Ciochoń wew. 114 rciochon@lisiagora.pl
9 Stanowisko ds. obsługi finansowej szkół Marta Banaś wew. 114 banasm@lisiagora.pl
9 Stanowisko ds. obsługi finansowej przedszkoli Małgorzata Barnaś wew. 114 mbarnas@lisiagora.pl
4 Stanowisko ds. obsługi płacowej Anna Mróz wew. 127 a.mroz@lisiagora.pl
8 Stanowisko ds. obsługi płacowej Edyta Wózek wew. 132 eplebanek@lisiagora.pl
9 Stanowisko ds. księgowych Beata Janda wew. 114 beata.janda@lisiagora.pl
1 Kasjer Elżbieta Smoleń wew. 131
Referat podatków

Kierownik Referatu: Marzena Sweder
wew. 119 mail: podatki@lisiagora.pl

Pokój nr Stanowisko Imię i nazwisko tel. e-mail
1 Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Katarzyna Chłopek wew. 119 katarzyna.chlopek@lisiagora.pl
1 Inspektor ds. Wymiaru Podatków Joanna Marciniec wew. 119 joanna.marciniec@lisiagora.pl
1 Inspektor ds. Wymiaru Podatków i Archiwista Magdalena Libirt wew. 119 mlibirt@lisiagora.pl
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Pokój nr Stanowisko Imię i nazwisko tel. e-mail
5 Architekt Andrzej Szczebak wew. 123 architekt@lisiagora.pl
5 Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Teresa Szczupał wew. 123 szczupal@lisiagora.pl
5 Stanowisko ds. planowania przestrzennego Agnieszka Kusek wew. 123 agnieszka.kusek@lisiagora.pl
6 Stanowisko ds. dróg i komunikacji Rafał Sysło wew. 124 drogi@lisiagora.pl
6 Główny specjalista ds. inwestycji Łukasz Stolarz wew. 135 stolarz@lisiagora.pl
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik Referatu: Robert Szawica
wew. 117 mail: r.szawica@lisiagora.pl

Pokój nr Stanowisko Imię i nazwisko tel. e-mail
3 Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi Krystyna Sroka wew. 117 mienie@lisiagora.pl
3 Stanowisko ds. Gospodarki Ściekowej Beata Bogdańska-Lis wew. 117 beata.lis@lisiagora.pl
16 Ekodoradca Klaudia Sysło wew. 141 ekodoradca@lisiagora.pl
Samodzielne stanowiska
Pokój nr Stanowisko Imię i nazwisko tel. e-mail
17 Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i placówek oświatowych Barbara Gawron wew. 118 barbara.gawron@lisiagora.pl
17 Stanowisko ds. obsługi placówek oświatowych Anna Kwiecińska wew. 118 annaswierczek@lisiagora.pl
10 Dziennik Podawczy Bożena Schab wew. 100 bschab@lisiagora.pl
11 Stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw wojskowo-obronnych i zarządzania kryzysowego Małgorzata Jantoń wew. 121
lub
14 6784-563
mjanton@lisiagora.pl
24 Stanowisko ds. rozwoju lokalnego, promocji oraz środków pomocowych Anna Brzezińska wew. 116 apabian@lisiagora.pl
18 Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu, Ewidencja Działalności Gospodarczej Rafał Nowak wew. 125 nowak@lisiagora.pl
10 Stanowisko ds. rolnych - ODR Agnieszka Duraczyńska wew. 100
21 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uzależnień Małgorzata Kocoł wew. 134 m.kocol@lisiagora.pl
Inspektor Ochrony Danych Paulina Pikul iod@lisiagora.pl
Urząd stanu cywilnego
Pokój nr Stanowisko Imię i nazwisko tel. e-mail
11 Zastępca kierownika USC Anna Kapustka wew. 121 usc@lisiagora.pl
Copyrights © 2022 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top