Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Wakacyjne wycieczki zawodoznawcze gimnazjalistów z gminy Lisia Góra

Uczniowie i nauczyciele 4 gimnazjów gminy Lisia Góra pracowali podczas wakacji metodą projektu dydaktycznego. Uczniowie zostali podzieleni na 5-osobowe zespoły projektowe (w sumie było 24 zespoły). Każdy zespół uczestniczył w wycieczce zawodoznawczej do wybranego przedsiębiorstwa lub firmy w gminie Lisia Góra. Przed wycieczką (dla każdego zespołu uczniów) odbyły się zajęcia przygotowujące ich do spotkań w firmach. Głównym celem zajęć wyjazdowych było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania danej firmy na rynku w kontekście gospodarki rynkowej.

Uczniowie Gimnazjum w Starych Żukowicach odwiedzili firmę  Roleski Ranch w Starych Żukowicach, zaś ich koledzy z Gimnazjum w Lisiej Górze odbyli spotkania w firmach: Anpol, Arkan i Alumax w Lisiej Górze. Gimnazjaliści z Zaczarnia uczestniczyli w wycieczkach zawodoznawczych do firm Delpol w Brzozówce i Hakpol w Zaczarniu. Uczniowie Gimnazjum w Nowej Jastrząbce w swojej rodzinnej miejscowości spotkali się z przedsiębiorcami z FHU „AUTO-NAPRAWA” oraz TARTAK DREW-BUD S c.

W firmach uczniowie zbierali materiały do opracowania własnych reportaży na temat „Firmy gminy Lisia Góra”, tj. przeprowadzali wywiady z właścicielami odwiedzanych firm i za ich pozwoleniem robili dokumentację fotograficzną.

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top