1 grudnia 2017 roku Wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła podpisał w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie umowę na wsparcie działań ratowniczych jednostek OSP.

Dzięki dotacji, 8 stycznia br. sprzęt w postaci: 2 defibrylatorów AED LIFEPAK, 2 zestawów PSP R1 oraz 8 zestawów OSP R1 został przekazany jednostkom: OSP Breń, OSP Brzozówka, OSP Kobierzyn, OSP Lisia Góra, OSP Nowa Jastrząbka, OSP Nowe Żukowice, OSP Pawęzów, OSP Stare Żukowice, OSP Śmigno, OSP Zaczarnie.

Wartość zadania to 33 800,00zł

   Sprzęt zakupiony w ramach programu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Program na realizację zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).