Pomoc dla osób objętych kwarantanną domową 

Osoby objęte kwarantanną domowa /na podstawie decyzji SANEPIDU/ w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy w celu uzyskania pomocy w formie żywności i leków mogą zgłaszać się o pomoc telefonicznie pod numerem: 14 6784-568 lub 666-666-576 lub za pomocą poczty elektronicznej  na adres gops@lisiagora.pl

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Ośrodka.  Po godzinach pracy ośrodka prosimy o kontakt w formie elektronicznej.

Pomoc dla osób starszych i samotnych

Osoby samotne  i w podeszłym wieku, które nie posiadają bliskiej rodziny, w celu uzyskania pomocy w formie zakupu żywności i leków mogą zgłaszać taką potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze pod numerem telefonu: 14 6784-568 lub 666-666-576 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres : gops@lisiagora.pl

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Ośrodka. Po godzinach pracy Ośrodka kontakt w formie  elektronicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie koordynował pomoc wraz z Druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w każdej miejscowości naszej Gminy.