Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Wprowadzenie nauczycieli do wakacyjnej części projektu „Przyszły przedsiębiorca z gminy Lisia Góra”

Dnia 29 czerwca 2017 r. nauczyciele Gimnazjum w Starych Żukowicach, Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze, Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu i Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce, którzy zadeklarowali swój udział w projekcie „Przyszły przedsiębiorca z gminy Lisia Góra”, uczestniczyli w spotkaniu przygotowującym ich do realizacji pierwszej części (wakacyjnej) powyższego projektu. Zostali oni zapoznani z harmonogramem i zagadnieniami merytorycznymi wakacyjnych zajęć z uczniami w szkole i podczas wycieczek zawodoznawczych do firm gminy Lisia Góra (w tym z tworzeniem reportaży z pobytu w firmach). Podczas szkolenia nauczyciele poznali podstawową wiedzę na temat opracowywania reportaży (ze szczególnym uwzględnieniem fotoreportaży).

W trakcie spotkania nauczyciele wraz z trenerem prowadzącym zajęcia – Marią Krogulec-Sobowiec dyskutowali o rodzajach reportażu, a także o technicznych aspektach wykonania przez uczniów reportaży z wycieczek do wybranych firm. Opracowane przez uczniów reportaże będą zgłaszane do Konkursu na Najciekawszy Reportaż „Firmy gminy Lisia Góra”. Nauczyciele otrzymali materiały dotyczące powyższych zagadnień i regulamin Konkursu na Najciekawszy Reportaż „Firmy gminy Lisia Góra”.

Regulamin Konkursu na Najciekawszy Reportaż „Firmy gminy Lisia Góra”

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top