W ramach kolejnego konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ponad 220 mln zł trafi do województwa małopolskiego, w tym dla Gminy Lisia Góra.
Dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiesława Krajewskiego Gmina Lisia Góra otrzyma dofinansowanie w kwocie 1,4 mln zł przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Lisiej Góry.
Realizacja inwestycji umożliwi zagospodarowanie  przestrzeni i poprawę dotychczasowej estetyki, a przede wszystkim przyczyni się do integracji międzypokoleniowej oraz podniesienia aktywności społecznej mieszkańców naszej gminy.