Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Wybory Ławników

KOMUNIKAT

UWAGA! WYBORY ŁAWNIKÓW !!!
URZĄD  GMINY W LISIEJ GÓRZE  INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w 2015 r. na kadencję 2016-2019. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – usp (Dz. U. 2019.52 ze zm.). Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie, na swym posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 roku ustaliło, iż do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy konieczne jest wyłonienie 2 osób, a do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie 1 osoba.

Szczegółowe informacje

Wniosek do pobrania

Copyrights © 2019 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top