Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019

Protokół z ustalenia wyniku wyborów Sołtysów z terenu Gminy Lisia Góra – korekta

Protokół z ustalenia wyniku wyborów Sołtysów z terenu Gminy Lisia Góra

Protokół z ustalenia wyniku wyborów Rad Sołeckich z terenu Gminy Lisia Góra

Wybory Rady Sołeckiej Sołectwa Kobierzyn – Protokół z Głosowania

Wybory Sołtysa Sołectwa Kobierzyn – Protokół z Głosowania

Wybory Rady Sołeckiej Sołectwa Nowe Żukowice – Protokół z Głosowania

Wybory Sołtysa Sołectwa Nowe Żukowice – Protokół z Głosowania

Wybory Sołtysa Sołectwa Lisia Góra Sołecka Komisja Wyborcza Nr 1 – Protokół z Głosowania

Wybory Rady Sołeckiej Sołectwa Lisia Góra Sołecka Komisja Wyborcza Nr 1 – Protokół z Głosowania

Wybory Rady Sołeckiej Sołectwa Pawęzów – Protokół z Głosowania

Wybory Sołtysa Sołectwa Pawęzów – Protokół z Głosowania

Wybory Sołtysa Sołectwa Lisia Góra Sołecka Komisja Wyborcza Nr 2 – Protokół z Głosowania

Wybory Rady Sołeckiej Sołectwa Lisia Góra Sołecka Komisja Wyborcza Nr 2 – Protokół z Głosowania

Wybory Rady Sołeckiej Sołectwa Nowa Jastrząbka – Protokół z Głosowania

Wybory Rady Sołeckiej Sołectwa Brzozówka – Protokół z Głosowania

Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu wszystkich członków Sołeckich Komisji Wyborczych

Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lisia Góra w dniu 20 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lisiej Górze z dnia 7 stycznia 2019 r. na podstawie & 21 ust. 7 pkt 3 statutu sołectwa Breń, Gminna Komisja Wyborcza w Lisiej Górze informuje o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Breń

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lisiej Górze z dnia 7 stycznia 2019 r. na podstawie & 21 ust. 7 pkt 3 statutu sołectwa Brzozówka, Gminna Komisja Wyborcza w Lisiej Górze informuje o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Brzozówka

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lisiej Górze z dnia 7 stycznia 2019 r. na podstawie & 21 ust. 7 pkt 3 statutu sołectwa Kobierzyn, Gminna Komisja Wyborcza w Lisiej Górze informuje o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Kobierzyn

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lisiej Górze z dnia 7 stycznia 2019 r. na podstawie & 21 ust. 7 pkt 3 statutu sołectwa Lisia Góra, Gminna Komisja Wyborcza w Lisiej Górze informuje o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Lisia Góra

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lisiej Górze z dnia 7 stycznia 2019 r. na podstawie & 21 ust. 7 pkt 3 statutu sołectwa Łukowa, Gminna Komisja Wyborcza w Lisiej Górze informuje o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Łukowa

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lisiej Górze z dnia 7 stycznia 2019 r. na podstawie & 21 ust. 7 pkt 3 statutu sołectwa Nowa Jastrząbka, Gminna Komisja Wyborcza w Lisiej Górze informuje o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Nowa Jastrząbka

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lisiej Górze z dnia 7 stycznia 2019 r. na podstawie & 21 ust. 7 pkt 3 statutu sołectwa Nowe Żukowice, Gminna Komisja Wyborcza w Lisiej Górze informuje o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Nowe Żukowice

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lisiej Górze z dnia 7 stycznia 2019 r. na podstawie & 21 ust. 7 pkt 3 statutu sołectwa Pawęzów, Gminna Komisja Wyborcza w Lisiej Górze informuje o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Pawęzów

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lisiej Górze z dnia 7 stycznia 2019 r. na podstawie & 21 ust. 7 pkt 3 statutu sołectwa Stare Żukowice, Gminna Komisja Wyborcza w Lisiej Górze informuje o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Stare Żukowice

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lisiej Górze z dnia 7 stycznia 2019 r. na podstawie & 21 ust. 7 pkt 3 statutu sołectwa Śmigno, Gminna Komisja Wyborcza w Lisiej Górze informuje o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Śmigno

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lisiej Górze z dnia 7 stycznia 2019 r. na podstawie & 21 ust. 7 pkt 3 statutu sołectwa Zaczarnie, Gminna Komisja Wyborcza w Lisiej Górze informuje o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej sołectwa Zaczarnie

 

Zawiadomienie o publicznym losowaniu składu komisji wyborczej

Zarządzenie nr 108/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w dniu 20 stycznia 2019 r.

Zarządzenie nr 103/2018 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Informacja dotycząca wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Sołeckiej

Wykaz osób popierających kandydata do Rady Sołeckiej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa

Wykaz osób popierających kandydata na Sołtysa

Zgłoszenie kandydata do Sołeckiej Komisji Wyborczej

Copyrights © 2021 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top