Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Wydanie zaświadczenia

 

herb550

 

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Adres:       Urząd Gminy w Lisiej Górze, ul.1-go Maja 7, 33-140 Lisia Góra

Telefon:    (14) 678 46 78

Fax:          (14) 678-42-49

NIP         873-15-23-030

REGON   000537800

Nr konta: 61859100070110000003290032

Godziny pracy: 8.00 – 17.00 w poniedziałki

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 14.30 w piątki

strona:      www.lisiagora.pl

e-mail:      podatki@lisiagora.pl

I. Nazwa usługi Wydanie zaświadczenia
II. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 800.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
III. Wydział załatwiający sprawę Referat Podatków,

pokój nr 1,
tel. 14 678 46 78 w.119, e-mail: podatki@lisiagora.pl

IV. Wymagane dokumenty Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia

Wniosek do pobrania

V. Opłaty Opłata skarbowa (z wyjątkiem zwolnionych ustawowo)*:

– zaświadczenia – 17 zł,

– zaświadczenia  o  niezaleganiu w  podatkach  lub stwierdzające stan zaległości- 21 zł

*– opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Gminy, , lub na rachunek bankowy

nr: 61859100070110000003290032

VI. Termin załatwienia sprawy Do 7 dni.
VII. Tryb odwołania Strona może wnieść zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez stronę
ubiegającą się o nie.Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Tarnowieza pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminyw Lisiej Górze.
VIII. Inne Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy.
Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top