Wyniki głosowania wraz z protokołami głosowania z Gminy Lisia Góra dostępne są na stronie >>Państwowej Komisji Wyborczej<<

 

Dziękujemy za tak liczny udział w wyborach i gratulujemy zwycięzcy.