Rozmiar tekstu: AA

Skontaktuj się: 14 678-46-78 lub napisz na e-email: ug@lisiagora.pl

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki

Na mocy uchwały NR XVI/217/2013 Rady Gminy Lisia Góra w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki na odpady segregowane służące do zbierania odpadów komunalnych. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki na odpady segregowane przejmuje na siebie gmina, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Copyrights © 2020 Urząd Gminy Lisia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone
Top