Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. Lisia Góra informuje, że od dnia 07.05.2020 (czwartek) wznawiamy obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek od 8.00-12.00

wtorek, czwartek od 10.00-14.00

Klienci będą wpuszczani na plac pojedynczo przez Naszego pracownika po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w celu uniknięcia kolejek. Pracownik wskaże miejsce rozładunku odpadu. Dostawcy odpadów powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej tj. maseczka, rękawiczki.

Przypominamy, że PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, selektywnie posegregowane. Odpady inne niż komunalne oraz nie posegregowane nie będą przyjmowane.

Informujemy również, że z dniem 11.05.2020 (poniedziałek) otwarta zostaje kasa oraz sekretariat GSK.

Godziny otwarcia :

poniedziałek, środa, piątek od 8.00-11.00

wtorek, czwartek od 11.00-14.00

Korzystanie z kasy i sekretariatu przy zachowaniu środków bezpieczeństwa jak opisane powyżej.

tel. do kontaktu 14-6784-102