Już po raz XI Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze, wspólnie ze Stowarzyszeniem „Czterolistna Koniczynka” i Gminnym Ośrodkiem Kultury był organizatorem Konkursu Wokalno – Instrumentalnego Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. W konkursie wzięli udział wykonawcy 25 placówek z całej małopolski. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta  Tarnowski – Roman Łucarz, Wójt Gminy Lisia Góra – Arkadiusz Mikuła oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sympatyków i Pracowników ŚDS.

Konkurs miał charakter integracyjny i co ważne przebiegał w atmosferze szczerej życzliwości, zdrowej rywalizacji i wzajemnego uznania dla twórczości każdego z wykonawców bez względu na jego niepełnosprawność. Uczestnicy konkursu mieli niezwykłą okazję do zaprezentowania własnych talentów.  Z pośród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła, Dyrektor PCPR Anna Górska, Etatowy Członek Zarządu Jacek Hudyma, Radny Sejmiku Małopolskiego Adam Kwaśniak, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sympatyków i Pracowników ŚDS Dorota Kośmider, Zastępca Wójta Gminy Lisia Góra Piotr Miotła, Przewodniczący Rady Gminy Lisia Góra Wojciech Szatko, Radni Powiatu Tarnowskiego Zbigniew Kuta i Anna Grabczyńska, Dyrektor Banku Spółdzielczego Stanisław Pierzga, Dyrektor Gminnego Centrum Usług Medycznych Sławomir Kozioł, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Lucyna Gancarz, w imieniu Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urszuli Zając – Główna Księgowa Agnieszka Nowak, Kierownik Ośrodka Wsparcia Agnieszka Górkowska, Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaczarniu Bożena Kawa, Radni Gminy Lisia Góra, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisiej Górze Wojciech Taraszka, Dyrektorzy ŚDS i WTZ oraz sponsorzy.

Wśród firm, instytucji i osób dobrej woli znaleźli się:

 1. Wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła
 2. Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz
 3. Radny Sejmiku Małopolskiego Adam Kwaśniak
 4. Krakowski Bank Spółdzielczy o/ Lisia Góra- Dyrektor Stanisław Pierzga
 5. Aramis- Dariusz Armatys
 6. Odlewnia Tarnów – Wiesław Wajda
 7. Lispol- Kania, Kołpa, Szatko
 8. ZBUD- Ryszard Jędraszek
 9. Woj – Tar – Wojciech Taraszka
 10. Piekarnia Oleś – Anna i Zygmunt Oleś
 11. Flok – Wojciech Pożdał
 12. Avanti- Tomasz Dzieński
 13. Wod-Kan – Jan Fido
 14. Cukiernia Fantazja – Stanisław Klonowicz
 15. Iglotar- Zygmunt Hebda
 16. Pan Jacek Leśniowski
 17. Cukiernia Targowa- Stanisław Bańbor
 18. Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Miłość- Prezes Andrzej Bańbor
 19. Dom Handlowy Solo Janusz Nowak
 20. Piekarnia Barszcz- Agnieszka i Piotr Sawczak
 21. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Lisia Góra- Tadeusz Garnuszek
 22. Ortomedyka- Jarosław Broda
 23. Centrum Szkoleniowo Konferencyjne
 24. Ryszard Pinas
 25. Variotherm” – Filip Marciniec
 26. ZEGAR – Wojciech Dzikowski
 27. ABC- Auto Adam Merchut
 28. Bistro- Bar Sabina Szatko
 29. Install-Mark Kazek Marek
 30. Firma MADO – Jerzy Leśniak i Mariusz Wardzała

Piękne puchary na tegoroczny konkurs wykonał miejscowy artysta pan Ryszard Pinas. Imprezę poprowadził Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Śmignie  Edward Kędzierski. Swoją pomocą służyli wolonatriusze  ze Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach i Zaczarniu, a także  członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Lisiej Góry i Łukowej wspólnie z  prezesem Wojciechem Taraszką.

Dodatkową atrakcją imprezy był koncert gościa specjalnego Mateusza Mijala oraz występ Oliwki Miś i grupy tanecznej CREATE YOURSELF.

W XI edycji Konkursu profesjonalne jury w składzie Alicja Płonka i Jan Michalak postanowiło przyznać następujące miejsca:

I – Środowiskowy Dom Samopomocy w Niepołomicach.

II – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze

III – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Jury zdecydowało się  przyznać również wyróżnienia specjalne dla zespołów ŚDS z Ujanowic, Sułkowic, Gorlic i WTZ z Tarnowa im. Jana Pawła II.

Nie zapomniano również o solistach w osobach: Sylwia Oleksy DOW Gorlice, Marzena Wąsowska ŚDS Ryglice, Arleta Matlęga ŚDS Żegocina, Zofia Szybińska ŚDS Brzezie; którzy dzięki swoim występom zostali zauważeni przez oceniających i tym samym otrzymali wyróżnienia specjalne. Wręczane one były podobnie jak pozostałe nagrody przez Piotra Miotłę wspólnie z Adamem Kwaśniakiem, Wojciechem Szatko, Zbigniewem Kuta oraz Panią Bożenę Mróz – główną organizatorką przedsięwzięcia.

Nasz Środowskowy Dom Samopomocy w tegorocznej edycji Konkursu reprezentowali: Paweł Martuszewski, Aneta Toczek, Grzegorz Kacała, Monika Flis i Zbigniew Pawłowicz. Do występu grupę przygotowywał terapeuta Kamil Banaś.

 Piękne kryształowe serca, jako wyraz podziękowania za współpracę pani dyrektor Bożena Mróz wręczyła Wójtowi Arkadiuszowi Mikule, Staroście Romanowi Łucarz, Adamowi Kwaśniakowi, Urszuli Zając oraz Mateuszowi Mijal.

 W imieniu Pani Dyrektor składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy okazali nam serce i wsparli naszą inicjatywę.

Tekst: Zespół Terapeutyczny Lisia Góra

                                                                                              Foto: T. Łakoma