Jeśli jesteś mieszkańcem naszej gminy i nie jesteś u nas zameldowany, prosimy w rozliczeniu podatku dochodowego (właściwy PIT) o wskazanie miejsca zamieszkania w Gminie Lisia Góra. Dzięki temu, że adresem zamieszkania będzie miejscowość w Gminie Lisia Góra i właściwy II Urząd Skarbowy w Tarnowie pieniądze te zostaną w naszej gminie. Jakość i liczba nowych inwestycji jest uzależniona w dużej mierze od udziału w podatku dochodowym, który stanowi źródło dochodów gminy.

Przypominamy również, iż stosowną Uchwałą Rady Gminy, każdy  mieszkaniec, aby móc skorzystać z dopłaty do odbioru ścieków w wysokości 2,23zł/m3 musi być zameldowany w Gminie Lisia Góra. W innym przypadku nie będzie mógł skorzystać z preferencyjnych stawek przewidzianych tylko dla zameldowanych mieszkańców.

Zachęcamy również do odpisu 1% podatku na osoby potrzebujące w terenu naszej gminy (link do zakładki)